Home
Deutsch | Français

Aktuell

Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 26. November 2020; 20.00 Uhr Kirchgemeindesaal

Traktandenliste wird publiziert
 
Photos: Theo Hofer, Meyriez & Andreas Hess, Meyriez | Website: webac - Webatelier Chantal Cuttat, Meyriez